حراست دارای 4 رکن اساسی به شرح ذیل می باشد:

حفاظت فیزیکی

· تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها

· کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به دانشگاه،تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده

· کنترل برنصب و نظارت بر دوربین های مداربسته

· صدور مجوز تردد خودرو

· نظارت ،آموزش و کنترل بر عملکرد نگهبانان

· نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه

· حفاظت ،کنترل و اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری هرچه سالمتر آزمون ها

حفاظت پرسنلی

· شناسایی عناصر متعهد و تلاشگر و زمینه سازی جهت رشد آنان

· بررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس براساس دستورالعملهای اعلام شده ازسوی مراجع ذیصلاح

· شناسایی تخلفات،زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط- جمع آوری و اطلاع رسانی اخبار اعم از(سیاسی،اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی) وانعکاس آنها به مدیریت و مراجع ذیصلاح

· ارائه مشاوره امنیتی وخدمات اطلاعاتی لازم به بالاترین مقام اجرایی

· بررسی مشکلات ارباب رجوع

حفاظت اسناد

. ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت،ثبت و صدرو کلیه نامه های طبقه بندی شده

· نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت برحسن اجرای آن

· صدور کارت شناسایی و رعایت تدابیر لازم جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل

حفاظت IT

· تهیه طرحهای حفاظتی وصدور دستورالعملهای لازم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستم های سخت افزاری ونرم افزاری

· آموزش های لازم به منظور چگونگی حفاظت داده ها به کاربران سیستمها

· آموزش حفاظت نیروی انسانی در مقابل رایانه و بلعکس


آخرین بروز رسانی : 23 شهریور 1400